STOCK SALE: retourzendingen zijn voor uw rekening, binnen een periode van 14 dagen.                                   L'ÉTÉ PARTIE 1: De april collectie is online.                              

 

STOCK SALE: retourzendingen zijn voor uw rekening, binnen een periode van 14 dagen.                                   L'ÉTÉ PARTIE 1: De april collectie is online.                              

#OUIortastore

Algemene gebruiksvoorwaarden #OUIortastore

Als je onze vraag met de hashtag #OUIortastore beantwoordt, bevestig je ook het volgende:

Je geeft ORTA, via LES COMPTOIRS D'ORTA SPRL, (hierna "ORTA") de toestemming om alle foto's of videocontent in verband met je #OUIortastore-antwoord niet-exclusief, royaltyvrij en wereldwijd te gebruiken (hierna "foto's en videocontent") voor commerciële en/of reclamedoeleinden, in de boetiek en online, voor e-mails, voor social media – ORTA's eigen social media en betalende social media, voor in-store materiaal, externe verkopers waar ORTA mee samenwerkt en andere klantencommunicatie die ORTA of zijn partners naar zijn klanten stuurt. ORTA kan je foto's en videocontent naar eigen goeddunken gebruiken, kopiëren, verdelen, combineren met andere media en aanpassen en/of veranderen.

Hierbij aanvaard je en bevestig je dat (i) je de rechten op je foto's en videocontent bezit, (ii) je de toestemming van alle personen die in je foto's en videocontent voorkomen, hebt om die rechten over te dragen, (iii) je zestien jaar of ouder bent en dat (iiii) ORTA's gebruik van je foto's en videocontent geen inbreuk zal maken op de rechten van derden of op een wet. Hierbij doe je afstand van en ontsla je ORTA van elke verplichting om te betalen voor het gebruik van je foto's en videocontent in verband met voornoemd gebruik. Ook doe je afstand van en ontsla je ORTA en iedereen die namens ORTA optreedt van alle claims, eisen en aansprakelijkheid in verband met het gebruik van de voornoemde foto's en videocontent.

Privacybeleid

Door de gebruikers gegenereerde content

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?

We willen jou en anderen informeren en inspireren over de verschillende manieren om onze producten te dragen. Ook willen we je de mogelijkheid geven om je look aan de hele wereld te laten zien.

#OUIortastore is gecreëerd voor jou en je doelpubliek, en bestemd voor marketingdoeleinden.

Hoe gebruiken we je persoonsgegevens?

We beschouwen jouw foto's en/of videocontent als persoonsgegevens. Die gegevens worden op onze officiële website en/of op onze social medio en andere promotiekanalen gepubliceerd.

Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens kunnen binnen ORTA voor noodzakelijke doeleinden worden gebruikt. Soms worden ze aan toeleveranciers doorgegeven zodat die ons kunnen helpen om bepaalde taken correct uit te voeren - zoals informatica, gegevensanalyse en media-agentschappen. ORTA is altijd volledig verantwoordelijk voor zijn toeleveranciers.

Weet ook dat als je een hashtag bij je foto of video plaatst, je die content en andere persoonsgegevens vrijwillig deelt met Instagram en andere social-mediaplatformen. Orta heeft daar geen controle over, die relatie bestaat enkel tussen jou en de leverancier van het social medium.

Tenzij anders staat vermeld, dragen wij je gegevens in geen geval over aan derden, noch verhandelen of ruilen we ze.

Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens?

We zullen je gebruikersnaam, foto's en/of videocontent verzamelen, gebruiken en delen voor zover dat nodig is om onze diensten te verlenen en aan je verwachtingen te voldoen wanneer je #OUIortastore en andere contentdiensten gebruikt die door de gebruikers worden gegenereerd.

Hoelang houden we je persoonsgegevens bij?

We houden je gebruikersnaam en je content 24 maanden vanaf de dag van publicatie bij.

Wil je foto's of videocontent verwijderen? Neem dan contact op met onze klantendienst op bonjour@orta-store.com.